Hargita Kiadóhivatal
Moldvai Magyarság

HOME

Székelyföld
Moldvai Magyarság
Könyveink
Magunkról
Események
Megrendelés, vásárlás
Régebbi lapszámaink

 
Elköltöztünk - új, naprakész honlapunk:
 

Lapszámunk tartalmából:

Fókusz: Hírek

Tallózás: Csángóellenes gyulés Klézsén - megalakult a Dumitru Martinas Egyesület helyi fiókszervezete;
„Földnek e zsírjával, napnak e húgával" - megjelent Nyisztor Ilona második zenei kiadványa, amely 19 gyönyöru csángó népdalt tartalmaz;

Mi magunkról: Pusztinai napok (aug. 4-5-én szervezték meg elso alkalommal a rendezvényt); megalakult a Szent István Egyesület Pusztinán.

No comment: Halász Péter „... nem kétséges, hogy a csángók nyelve a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv egyik változata" címu írásában az Európa Tanács állásfoglalását, a moldvai csángókkal foglalkozó jelentéseit és ajánlásait mutatja be.

Studium: Hegyeli Attila dolgozatában a moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának esélyeirol, új lehetoségeirol szól.

Negru pe alb: folytatjuk a Bandinus kódex közlését román nyelven.

Okmánytár: Iklódi Dezso, bukaresti magyar követségi tanácsos 1947 júliusában összeállított jelentésének másolatát tesszük közzé, melyben Groza Péter miniszterelnöknél történt kihallgatásáról számol be (a kihallgatás témája: a csángó kérdés volt).

Vallomások: Sylvester Lajos Hátrahagyott üzenetek címu írásának befejezo részét közöljük, melyben a Kerekes Irma - egykori moldvai tanítóno - hagyatékában található mintegy harminc lapkivágást ismerteti (ezekben K.I. sajtótudósítóként elsosorban a magyar iskolaszervezés eseményeit, eredményeit mutatja be).

Útinapló: folytatjuk Ferenczes István Moldovának árva népe címu riportsorozatát.

Satele noastre: a moldvai csángó falvak közül Gorzafalva kerül bemutatásra.

Élo hagyományaink: Kós Károly tanulmányát olvashatjuk a gorzafalvi fazekasságról.

Csángó cimbora: A magyar korona (Szent István legendája nyomán), gyermekversek.

Kalendárium: szeptemberi ünnepek, jeles napok.

Folyóiratunk Magyarországon megvásárolható és megrendelhető a Magyar Napló szerkesztőségében (1062 Budapest, Bajza u. 18. sz.), valamint a Lakatos Demeter Egyesületnél (1011 Budapest, Corvin tér 18.sz.).

Címlap - szeptember